Category Archives: Uncategorized

Cách làm thẻ thông minh Taotap, metab, tappi, heyoo… gọi chung là Card Visit thông minh NFC với QR code cho điện thoại

A. Trước khi đi vào cách làm, phần quan trọng hơn là hiểu về thẻ thông minh cá nhân và những điện thoại nào đọc được thẻ thông minh cá nhân. <> Thẻ thông minh cá nhân là thẻ NFC chuẩn Ntag, những điện thoại nào có hỗ trợ giao tiếp NFC tầm gần là […]